ประธานกรรมการ
นายบัญชา เกษมสุข
เกี่ยวกับ ชสอค.
การให้บริการของ ชสอค.
สหกรณ์สมาชิก ชสอค.
ข้อบังคับและระเบียบ ชสอค.
ข่าวสาร จาก ชสอค.
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
ผู้ชม
วันนี้ 3
เมื่อวาน 71
ทั้งหมด 48,444
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 3
เมื่อวาน 93
ทั้งหมด 62,187
15ก.พ.2566 ชสอ.และชสอค.ร่วมการจัดประชุมสัมมนา“แก้วิกฤตการณ์บริหารสหกรณ์”    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร ชสอ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมแก้วิกฤตการณ์บริหารสหกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและระดมความคิดเกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางการแก้ไข   ปัญหาระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ และร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยมีนายชัชวาลล์  คงอุดม ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสหกรณ์พร้อมคณะ มารับฟังประเด็นปัญหาจากผู้เข้าร่วมสัมมาซึ่งเป็นประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด  
199/8 หมู่2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130  
อาคารสำนักงานสวัสดิการฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น 5  
 E-mail : ftsc.coop3@gmail.com  
 Web : www.ftscgroup.com   
เว็บสำเร็จรูป
×