ประธานกรรมการ
นายบัญชา เกษมสุข
เกี่ยวกับ ชสอค.
การให้บริการของ ชสอค.
สหกรณ์สมาชิก ชสอค.
ข้อบังคับและระเบียบ ชสอค.
ข่าวสาร จาก ชสอค.
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
ผู้ชม
วันนี้ 36
เมื่อวาน 68
ทั้งหมด 58,591
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 39
เมื่อวาน 74
ทั้งหมด 75,892
เข้าพบหารือเพื่อติดตาม กรณีการออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์


วันที่ 20 มกราคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม มอบหมายให้... 
         ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล พร้อมด้วย   นายอุทัย ศรีเทพ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 
         นายสมชาย รัตนอารี ผจก.สส.ขสอ.         ด.ตเดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการ ชสอ. 
         นายธวัช จิตรชอบค้า เลขา สสอค.
         เข้าพบหารือ กับ สส.นัทธี ถิ่นสาคู พรรคพลังประชารัฐ นายประชัน จันทระวังยศ ที่ปรึกษา นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ 
         เพื่อติดตาม 1) การตั้งกระทู้ถามสดในสภา กรณีการออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 และนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารให้ 
                           1) ให้ยกเลิกหรือปรับปรุงระเบียบฯ ดังกล่าว 
                           2) ติดตามความคืบหน้ากฎกระทรวง 7 ฉบับ ที่ไม่มีการนำเอาความคิดเห็นร่วมในขั้นการพิจารณาของกฤษฎีกาฯ 
                           3) ทบทวนร่างกฎกระทรวง อีก 5 ฉบับ ซึ่งการหารือได้ข้อยุติ ทั้ง 2 ท่าน รับจะประสานให้ยื่นหนังสือต่อ ประธานกรรมมาธิการเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ สภาผู้ผู้แทนราษฏร ส่วนเรื่องกระทู้ถามสด จะได้บรรจุในวาระต่อไป
 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด  
199/8 หมู่2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130  
อาคารสำนักงานสวัสดิการฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น 5  
 E-mail : ftsc.coop3@gmail.com  
 Web : www.ftscgroup.com   
เว็บสำเร็จรูป
×