เกี่ยวกับ ชสอค.

●  ประวัติ ชสอค.

  วัตถุประสงค์

●  โครงสร้างการบริหาร

●  ที่ตั้ง ชสอค.
การให้บริการของ ชสอค.
●  บริการเงินฝาก
สหกรณ์สมาชิก ชสอค.
●  สหรกรณ์สมาชิก
ข้อบังคับและระเบียบ ชสอค.
●  ข้อบังคับชุมนุมฯ
ข่าวสาร จาก ชสอค.
●  ประกาศจาก ชสอค.
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ชม
วันนี้ 166
เมื่อวาน 73
ทั้งหมด 9,920
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 230
เมื่อวาน 129
ทั้งหมด 16,046
15 ก.พ.2566 ชสอ.และชสอค.ร่วมการจัดประชุมสัมมนา“แก้วิกฤตการณ์บริหารสหกรณ์”        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร ชสอ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมแก้วิกฤตการณ์บริหารสหกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและระดมความคิดเกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางการแก้ไข   ปัญหาระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ และร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยมีนายชัชวาลล์  คงอุดม ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสหกรณ์พร้อมคณะ มารับฟังประเด็นปัญหาจากผู้เข้าร่วมสัมมาซึ่งเป็นประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์

 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด  
199/8 หมู่2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130   
อาคารสำนักงานสวัสดิการฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น 5   
   E-mail : ftsc.coop3@gmail.com   
 Web : www.ftscgroup.com    
เว็บสำเร็จรูป
×