เกี่ยวกับ ชสอค.

●  ประวัติ ชสอค.

  วัตถุประสงค์

●  โครงสร้างการบริหาร

●  ที่ตั้ง ชสอค.
การให้บริการของ ชสอค.
●  บริการเงินฝาก
สหกรณ์สมาชิก ชสอค.
●  สหรกรณ์สมาชิก
ข้อบังคับและระเบียบ ชสอค.
●  ข้อบังคับชุมนุมฯ
ข่าวสาร จาก ชสอค.
●  ประกาศจาก ชสอค.
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ชม
วันนี้ 158
เมื่อวาน 73
ทั้งหมด 9,912
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 214
เมื่อวาน 129
ทั้งหมด 16,030
เข้าพบหารือเพื่อติดตาม กรณีการออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์          วันที่ 20 มกราคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม มอบหมายให้

          ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล พร้อมด้วย   นายอุทัย ศรีเทพ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
          นายสมชาย รัตนอารี ผจก.สส.ขสอ.         ด.ตเดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการ ชสอ.
          นายธวัช จิตรชอบค้า เลขา สสอค.
          เข้าพบหารือ กับ สส.นัทธี ถิ่นสาคู พรรคพลังประชารัฐ นายประชัน จันทระวังยศ ที่ปรึกษา นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ
          เพื่อติดตาม 1) การตั้งกระทู้ถามสดในสภา กรณีการออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 และนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารให้
          1) ให้ยกเลิกหรือปรับปรุงระเบียบฯ ดังกล่าว
          2) ติดตามความคืบหน้ากฎกระทรวง 7 ฉบับ ที่ไม่มีการนำเอาความคิดเห็นร่วมในขั้นการพิจารณาของกฤษฎีกาฯ
          3) ทบทวนร่างกฎกระทรวง อีก 5 ฉบับ ซึ่งการหารือได้ข้อยุติ ทั้ง 2 ท่าน รับจะประสานให้ยื่นหนังสือต่อ ประธานกรรมมาธิการเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ สภาผู้ผู้แทนราษฏร ส่วนเรื่องกระทู้ถามสด จะได้บรรจุในวาระต่อไป

 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด  
199/8 หมู่2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130   
อาคารสำนักงานสวัสดิการฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น 5   
   E-mail : ftsc.coop3@gmail.com   
 Web : www.ftscgroup.com    
เว็บสำเร็จรูป
×