เกี่ยวกับ ชสอค.

●  ประวัติ ชสอค.

  วัตถุประสงค์

●  โครงสร้างการบริหาร

●  ที่ตั้ง ชสอค.
การให้บริการของ ชสอค.
●  บริการเงินฝาก
สหกรณ์สมาชิก ชสอค.
●  สหรกรณ์สมาชิก
ข้อบังคับและระเบียบ ชสอค.
●  ข้อบังคับชุมนุมฯ
ข่าวสาร จาก ชสอค.
●  ประกาศจาก ชสอค.
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ชม
วันนี้ 176
เมื่อวาน 73
ทั้งหมด 9,930
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 243
เมื่อวาน 129
ทั้งหมด 16,059
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ประชุมใหญ่ฯ 64 โชว์ผลกำไร กว่า 18 ล้านบาท ปันผล ร้อยละ 6
 


          วันที่ 27 สิงหาคม 2565  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล บอลรูม (The Portal Ballroom) ชั้น 4 อาคารเดอะ พอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์, อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีโดยมีนายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฯในพิธีเปิด และนายอุทัย ศรีเทพ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน แขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย         นายอุทัย ศรีเทพ ประธานฯ เปิดเผยว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ดำเนินงานมาเป็นเวลา 12 ปีบัญชี โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ชุมนุมฯ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 108 สหกรณ์ เป็น 114 สหกรณ์ อัตรากำไรต่อหุ้น (เฉลี่ย) ร้อยละ 36 เป็นกำไรสุทธิ 18,157,202.16 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.66 เท่า อัตราเงินปันผลร้อยละ 6 ตอบแทนแก่สหกรณ์สมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลา 3 ปี และมีสินทรัพย์ (ณ 31 มีนาคม 2565) รวม 8,497,085,046.71 บาท โดยชุมนุมฯ ไม่มีหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงมีสภาพคล่องในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ระหว่างร้อยละ 15 - 36 ซึ่งเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับฝากเงินที่มีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องสูง นายอุทัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสหกรณ์ที่ลงทุนฝากเงินจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยที่สูง ตั้งแต่ร้อยละ 2 ขึ้นไป สูงสุดร้อยละ 3 สหกรณ์ผู้ฝากเงินได้วิเคราะห์ความมั่นคง ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ในรูปแบบสถาบันการเงินยุคใหม่ โดยในพื้นที่สำนักงานน้อย บุคลากรน้อย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำ แต่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การทำธุรกิจการเงินที่รวดเร็ว ตรวจสอบได้        ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่ฯ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 ผลการเลือกตั้ง ดังนี้ ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ ได้แก่ นายบัญชา เกษมสุข สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด ตำแหน่งกรรมการ (ภูมิภาค) ประกอบด้วย 1. นายอนวัช อุ่นกอง สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูเชียงราย จำกัด 2.ว่าที่ร.ท.สมรรถชัย สมพงษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ขรก.สกลนคร จำกัด 3. นายประพันธ์ ข้นโมลี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 4.นายวันชัย แสงดาว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 5. นายอธิชาติ สวัสดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด และ 6. นายเรืองชัย จิตรภิรมย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ (ทั่วไป) ประกอบด้วย 1. นายธราภพ วีระประทีป สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญเลย จำกัด 2. นายสันติชัย บัวทอง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด 3. นายอนุช ธรรมวรรณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ประกอบด้วย 1. นายวัชรินทร์ ศรีสวย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี2. นายสิทธิเดช มีแดนไผ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูพิจิตร 3. นายธวัช จิตรชอบค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี 4. นายเทียนชัย จินาพันธุ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูฉะเชิงเทรา และ 5. นายนิพันธ์ นฤมาณพงศกร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด  
199/8 หมู่2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130   
อาคารสำนักงานสวัสดิการฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น 5   
   E-mail : ftsc.coop3@gmail.com   
 Web : www.ftscgroup.com    
เว็บสำเร็จรูป
×